I april var 11 708 akademiker arbetslösa och det är en minskning med 224 personer jämfört med i mars och på ett år har antalet minskat med 5 procent. Men det finns tecken på att det håller på att vända. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Lågkonjunkturen har ännu inte gett någon ökad arbetslöshet bland våra medlemmar men vi ser tecken på att inflödet kan komma att öka och utflödet minska. Så vi fortsätter att trycka på att det är en jätteviktig trygghet att vara medlem i a-kassan i både goda och dåliga tider, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I april sjönk antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa med 224 personer jämfört med mars. Jämfört med april 2022 var antalet arbetslösa 5 procent lägre i april 2023. Av de arbetslösa fick 6 383 ersättning från a-kassan och 5 325 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) har på ett år minskat med 18 procent, från 4 532 till 3 707. Arbetslösheten förväntas öka under sommarmånaderna juli och augusti, vilket är normalt, men vi ser också tecken som kan innebära en mer varaktig ökning av antalet nya arbetslösa och att det blir färre som lämnar arbetslösheten för bland annat jobb.

- Att vi ser tecken på att inflödet ökar och utflödet minskar innebär även att långtidsarbetslösheten riskerar att öka. När det kommer nya arbetslösa så puttas de som varit arbetslösa länge, ännu längre bak i den så kallade jobbkön, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker har på ett år minskat från 1,6 till 1,5 procent. I april betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 119 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med samma månad 2022.

Akademikernas a-kassa april 2023 (april 2022)
Antal medlemmar: 762 774 (755 245)
Andel arbetslösa: 1,5 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 11 708 (12 277)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 383 (6 668)
- därav antal programdeltagare: 5 325 (5 609)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 707 (4 532)
Utbetald ersättning: 119 miljoner kronor (106 mkr)
Hela statistiken hittar du här.