Sedan december har antalet arbetslösa akademiker ökat med 6 procent och jämfört med för ett år sedan med 32 procent, det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

− Vi är nu 775 000 medlemmar i vår a-kassa, och vi fortsätter öka. Många vill trygga sin inkomst i dessa oroliga tider. Av våra medlemmar var det i januari 2 procent som var arbetslösa, vilket är lågt jämfört med arbetslösheten totalt sett men i relation till den arbetslöshet vi haft tidigare så är det en kraftig ökning, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

15 102 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i januari, vilket är en ökning med ungefär 3 700 på ett år. Av de arbetslösa fick 9 857 ersättning från a-kassan och det är i den gruppen som arbetslösheten ökat – i januari 2023 var det 6 255 som fick a-kassa – en ökning med 58 procent. Antalet som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och får ersättning från Försäkringskassan har ökat marginellt, från 5 192 till 5 245. Arbetslösheten ökar alltid i samband med ett årsskifte men sedan flera månader har trenden varit att det är fler nya arbetslösa akademiker och färre som lämnar arbetslösheten.

− Vi ser en ökning i både gruppen som varit arbetslösa kortare tid och i gruppen långtidsarbetslösa. Och den senare är den knepigaste arbetslösheten, man vill inte att tiden i arbetslöshet ska bli lång, det blir helt enkelt kämpigare att komma tillbaka då, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,0 procent vilket är 0,5 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I december betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 173 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 63 procent jämfört med samma månad 2023.

Akademikernas a-kassa januari 2024 (januari 2023)
Antal medlemmar: 773 934 (761 187)
Andel arbetslösa: 2,0 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 15 102 (11 447)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 857 (6 255)
- därav antal programdeltagare: 5 245 (5 192)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 849 (3 782)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 25 % (33 %)
Utbetald ersättning: 173,0 miljoner kronor (106,5 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74