Mellan januari och februari ökade antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa med nästan 1 000 personer, vilket är en ovanlig ökning för just de månaderna. Den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa visar också att det är 39 procent fler arbetslösa nu än för ett år sedan.

− A-kassan har blivit en konkret viktig trygghet för allt fler av våra medlemmar det senaste året. 16 000 av våra medlemmar var arbetslösa i februari och det är den högsta siffran sedan maj 2021. En viktig skillnad är att arbetslösheten då var på väg ner efter ett tufft pandemiår, nu är den på väg upp, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

16 063 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i februari, vilket är 1 000 fler jämfört med i januari och 4 500 fler än februari 2023. Av de arbetslösa fick 10 874 ersättning från a-kassan och 5 189 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program och fick ersättning från Försäkringskassan. Arbetslösheten ökar alltid i samband med ett årsskifte men brukar sedan gå ner igen mellan januari och februari, men i år ser det alltså annorlunda ut. Sedan flera månader har trenden varit att det är fler nya arbetslösa akademiker och färre som lämnar arbetslösheten.

− Vi har en arbetslöshet på 2,1 procent i vår a-kassa, det är lågt om man jämför med den totala arbetslösheten i landet men för oss är den hög och visar tydligt att det är lågkonjunktur, i högkonjunktur ligger vi runt 1,5 procents arbetslöshet. Man får heller aldrig glömma att bakom siffrorna finns människor av kött och blod där skillnaden mellan att ha ett jobb och att vara arbetslös kan vara väldigt stor och påfrestande, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 2,1 procent vilket är 0,6 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. Andelen långtidsarbetslösa var 24 procent, vilket är 8 procentenheter lägre än för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa februari 2024 (feb. 2023)
Antal medlemmar: 775 211 (762 145)
Andel arbetslösa: 2,1 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 16 063 (11 551)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 10 874 (6 372)
- därav antal programdeltagare: 5 189 (5 179)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 916 (3 748)
Andel långtidsarbetslösa (mer än ett år) 24 % (32 %)
Utbetald ersättning: 227,6 miljoner kronor (115,7 mkr) 5 utbetalningsdagar i februari 2024, 4 i februari 2023
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74