Fortsatt minskad arbetslöshet

Antalet arbetslösa fortsatte att minska i september. Jämfört med augusti var 351 färre arbetslösa i september. Tydligast var minskningen bland programdeltagare. Antalet programdeltagare var 338 färre i september medan antalet ersättningstagare minskade med 13. Att antalet programdeltagare fortsätter att minska tyder på att minskningen under sommarmånaderna inte bara varit tillfällig.

 
Antalet medlemmar som var inskrivna på arbetsförmedlingen i september tyder på att arbetslösheten kan fortsätta minska fram till årsskiftet. Antalet heltids- och deltidsarbetslösa som var inskrivna på arbetsförmedlingen var i september 2021 lägre än i september 2019. Detta indikerar att antalet ersättningstagare kommer att fortsätta minska den närmsta tiden. Om man också väger in ett möjligt minskande antal programdeltagare, blir det än mer sannolikt att arbetslösheten kommer att minska de närmsta månaderna.

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2021