I september var 13 502 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa. Antalet har minskat något jämfört med för en månad sedan men är fortfarande kvar på en relativt hög nivå och har sedan årsskiftet ökat med 18 procent. Akademikernas a-kassas prognos är att den kommer ligga kvar på ungefär samma nivå ett tag framöver. Positivt är att långtidsarbetslösheten har minskat.

- Det här är normal säsongsvariation - arbetslösheten ökar under sommaren och vänder sen neråt, men i år har vi inte sett samma nedgång som vi brukar se, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa var i september 13 502 personer, vilket är 18 procent fler än i januari och 8 procent fler än i september 2023. Av de arbetslösa fick 8 473 ersättning från a-kassan och 5 029 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Andelen långtidsarbetslösa (längre än ett år) har på ett år minskat från 33 till 27 procent.

- Det är förstås oroväckande att arbetslösheten ökar, men vi brukar säga att de flesta klarar en kortare tid med arbetslöshet. Därför är det bra att vi ser att långtidsarbetslösheten minskar. Ju längre tid man är arbetslös desto längre kommer man ifrån arbetsmarknaden, och det får många negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,8 procent vilket är 0,2 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I september betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 161,4 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med samma månad 2022.

 

Akademikernas a-kassa september 2023 (september 2022)
Antal medlemmar: 767 359 (758 627)
Andel arbetslösa: 1,8 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 13 502 (12 449)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 8 473 (7 445)
- därav antal programdeltagare: 5 029 (5 004)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 702 (4 094)
Utbetald ersättning: 161,4 miljoner kronor (141,6 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74