Individuppgifter till Skatteverket från och med januari 2019

Från och med januari 2019 kommer alla arbetsgivare att rapportera individuppgifter till Skatteverket för den lön man betalar ut. På samma sätt kommer också Akademikernas a-kassa att rapportera in individuppgifter för den arbetslöshetsersättning vi betalar ut. Individuppgifterna ersätter kontrolluppgiften till Skatteverket.

Uppgifterna rapporteras per utbetalningsmånad

Det är vilken månad man får sin utbetalning som avgör vilken månad vi lämnar individuppgiften till Skatteverket. Vilken tidsperiod utbetalningen avser spelar ingen roll.

Individuppgifterna finns i Mina sidor

Uppgiften om de individuppgifter vi rapporterat in till Skatteverket för en person hittar man i Mina sidor på vår hemsida. Du hittar dem under Utbetalningar. I mitten av varje månad kommer dessutom uppgifterna att finns tillgängliga i Mina sidor hos Skatteverket.