I maj var 11 756 akademiker arbetslösa och det är något fler arbetslösa jämfört med april. Under våren har antalet arbetslösa ökat istället för minskat, vilket annars är det normala. Enligt den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa ser också långtidsarbetslösheten ut att öka.

- Vi ser ett ökat inflöde av nya arbetslösa och fler som blir kvar längre. Fler kommer helt enkelt behöva ta del av den ekonomiska trygghet som ett medlemskap i a-kassan ger. Man vill ju inte skrämmas, de flesta blir inte arbetslösa, men det är en viktig trygghet och försäkring att ha, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I maj ökade antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa med 48 personer jämfört med april, till 11 756. Av de arbetslösa fick 6 428 ersättning från a-kassan och 5 328 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) var
3 708 och det har varit i stort sett oförändrat sedan i december, den minskning vi sett sedan augusti 2021 verkar vara över. Så förutom att arbetslösheten förväntas öka under sommarmånaderna juli och augusti, vilket är normalt, ser vi att trenden att fler blir arbetslösa blir tydligare.

- De senaste månaderna är det fler som är kvar i arbetslöshet längre än 6 månader och det är ett tydligt tecken på att antalet långtidsarbetslösa sannolikt kommer att öka. Och det är den knepiga biten, ju längre tid i arbetslöshet, desto svårare att få jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker har på ett år minskat från 1,6 till 1,5 procent. I maj betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 117 miljoner kronor i arbetslöshets-ersättning, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma månad 2022.

Akademikernas a-kassa maj 2023 (maj 2022)
Antal medlemmar: 763 173 (755 424)
Andel arbetslösa: 1,5 % (1,6 %)
Antal arbetslösa: 11 756 (11 968)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 428 (6 473)
- därav antal programdeltagare: 5 328 (5 495)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 708 (4 411)
Utbetald ersättning: 117,4 miljoner kronor (102,2 mkr)
Hela statistiken hittar du här.