Arbetslöshetens dag 2019

Idag är det dags för Arbetslöshetens dag igen - en temadag med fokus på arbetslöshet.

Att ha ett jobb skapar viktiga värden både för individ och samhälle, det handlar bland annat om ekonomi, hälsa och känslan av att bidra. I ett samhälle där alla förutsätts jobba – hur blir det för dem som vill och kan göra det men som inte har ett jobb?

Under denna temadag bjuder vi på seminarier och utbildningar för att lyfta upp de arbetslösas situation och arbetslöshetens påverkan på samhället. Läs mer på arbetsloshetensdag.se