Aktivitets­rapport till arbets­förmedlingen

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 43§

I början av varje månad måste man rapportera sina jobbsökaktiviteter på arbetsförmedlingens hemsida. Om rapporten inte kommer in i tid så skickar arbetsförmedlingen ett meddelande till oss.

Rapportera varje månad

Logga in på arbetsförmedlingens webb i början av varje månad och rapportera föregående månads jobbsökaraktiviteter. Senast den 14:e måste rapporten vara inskickad.

Klicka klart när du rapporterar

Det är viktigt att du verkligen skickar in rapporten. Det kan kännas som många klick och du ska få både denna bekräftelse på arbetsförmedlingens hemsida samt en e-postbekräftelse.

Bekräftelse aktivitetsrapport

Vad räknas som aktivt arbetssökande?

För att man ska räknas som arbetssökande ska man söka arbete aktivt och stämma av aktiviteterna med arbetsförmedlaren. Det som krävs är att man:  

  • samarbetar med arbetsförmedlaren kring Planeringen (tidigare handlingsplan),
  • lämnar in sin aktivitetsrapport i tid,
  • håller kontakten med arbetsförmedlingen på de sätt och tider de har bestämt,
  • söker de arbeten som arbetsförmedlingen anvisar och
  • söker arbeten på egen hand.

Vad ska jag söka för jobb? Och hur många?

Under Min planering när du loggat in på arbetsformedlingen.se hittar du både "Din snabbaste väg till jobb" och även "Vår bedömning". Där står det antal jobb du minst måste söka, vilka jobb som passar dig bäst och arbetsförmedlingens tips för ny sysselsättning. Även om ditt drömjobb inte ligger ute just nu så behöver du söka det antal arbeten som arbetsförmedlingen rekommenderar.

Varför måste man aktivitetsrapportera?

För att man ska kunna få rätt stöd av arbetsförmedlingen behöver de veta vilka jobb man har sökt och vad mer man har gjort för att få ett nytt jobb. Tillsammans med planeringen blir aktivitetsrapporten ett bra underlag när man med arbetsförmedlaren tar fram en plan för att hitta ett nytt jobb. 

Det händer om man missar rapporten

Om man missar att rapportera sina aktiviteter så får vi ett meddelande av Arbetsförmedlingen. Vi hör alltid av oss om vi får ett meddelande.

Det här kan hända:

  • 1:a gången: Man får en varning. Ersättningen påverkas inte.
  • 2:a gången: Avstängning från ersättning 1 dag.
  • 3:e gången: Avstängning från ersättning 5 dagar.
  • 4:e gången: Avstängning från ersättning i 10 dagar.
  • 5:e gången: Man förlorar rätten till ersättning tills man har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor.

Lämna dina svar i Mina sidor