För dig som har arbetat heltid som företagare

Tillfälliga regler 2020

Även företagare omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och har rätt till a-kassa. Här kommer lite enkla riktlinjer för när du som arbetat som företagare kan ha rätt till a-kassa. Har du tidigare lagt ditt företag vilande? Under 2020 har du rätt att göra det igen - trots att du gjort det tidigare. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Regeringen har meddelat att de kommer att föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Ring oss om du har frågor.

Vad räknas som vilande företag under 2020?

Vad anser a-kassan är en paus under 2020? Här hittar du flera exempel

Enskild firma – det är bara du som arbetat i företaget

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka eller sälja något. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

 • Du får ha lokal kvar, inventarier kvar. Du fortsätter att betala räkningar.
 • Du meddelar inget till Skatteverket eller Bolagsverket.
 • Har du utestående fordringar som ännu inte betalats är det inga problem, det får komma in pengar för arbete du gjort innan du la verksamheten vilande.

Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Din ersättning beräknas på nettointäkten (det du skattat för). Vi räknar på beslut om slutlig skatt. Vi jämför det senaste beslutet om slutlig skatt med ett genomsnitt av de två år som föregår detta om du har haft verksamheten så länge. Vi väljer det som blir bäst för dig. Har du varit anställd tidigare och haft ditt företag kortare tid än 24 månader så kan ersättningen grundas på din tidigare lön som anställd om det blir bättre.

Du kan läsa mer om hur vi räknar här

Om du inte varit medlem de senaste 12 månaderna

Enskild firma – din make/maka har också arbetat i företaget eller du har haft anställda

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Detta innebär at din make/maka eller dina anställda inte heller kan arbeta i verksamheten. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

 • Du får ha lokal kvar, inventarier kvar. Du fortsätter att betala räkningar.
 • Du meddelar inget till Skatteverket eller Bolagsverket.
 • Har du utestående fordringar som ännu inte betalats är det inga problem, det får komma in pengar för arbete du gjort innan du la verksamheten vilande.

Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Din ersättning beräknas på nettointäkten (det du skattat för). Vi räknar på beslut om slutlig skatt. Vi jämför det senaste beslutet om slutlig skatt med ett genomsnitt av de två år som föregår detta om du har haft verksamheten så länge. Vi väljer det som blir bäst för dig.

Har du varit anställd tidigare och haft ditt företag kortare tid än 24 månader så kan ersättningen grundas på din tidigare lön som anställd om det blir bättre.

Du kan läsa mer om hur vi räknar här

Om du inte varit medlem de senaste 12 månaderna

Aktiebolag - inga anställda eller kompanjoner

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

 • Du får ha lokal kvar, inventarier kvar. Du fortsätter att betala räkningar.
 • Du meddelar inget till Skatteverket eller Bolagsverket.
 • Har du utestående fordringar som ännu inte betalats är det inga problem, det får komma in pengar för arbete du gjort innan du la verksamheten vilande.

Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Din ersättning beräknas på den lön du tagit ut och som framgår av beslut om slutlig skatt. Vi jämför det senaste beslutet om slutlig skatt med ett genomsnitt av de två år som föregår detta om du har haft verksamheten så länge. Vi väljer det som blir bäst för dig. Har du varit anställd tidigare och haft ditt företag kortare tid än 24 månader så kan ersättningen grundas på din tidigare lön som anställd om det blir bättre.

Du kan läsa mer om hur vi räknar här

Om du inte varit medlem de senaste 12 månaderna

Aktiebolag– med anställda och/eller kompanjoner

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka nått eller sälja något. Detta innebär att dina anställda eller kompanjoner inte heller kan arbeta i verksamheten. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

 • Du får ha lokal kvar, inventarier kvar. Du fortsätter att betala räkningar.
 • Du meddelar inget till Skatteverket eller Bolagsverket.
 • Har du utestående fordringar som ännu inte betalats är det inga problem, det får komma in pengar för arbete du gjort innan du la verksamheten vilande.

Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Din ersättning beräknas på den lön du tagit ut och som framgår av beslut om slutlig skatt. Vi jämför det senaste beslutet om slutlig skatt med ett genomsnitt av de två år som föregår detta om du har haft verksamheten så länge. Vi väljer det som blir bäst för dig. Har du varit anställd tidigare och haft ditt företag kortare tid än 24 månader så kan ersättningen grundas på din tidigare lön som anställd om det blir bättre.

Du kan läsa mer om hur vi räknar här

Om du inte varit medlem de senaste 12 månaderna


Om du inte längre har några kunder, anmäl dig på arbetsförmedlingen och ansök sedan om ersättning via Mina sidor. Vi hjälper dig. Om du har frågor ring 08-4123300.

Exempel

Pausade verksamheten 2019

Jari har varit medlem i a-kassan sedan 2008. I januari 2019 la han sin verksamhet vilande eftersom hans enda kund gick i konkurs. Han får ersättning av a-kassan fram till i maj 2019 när han återigen får nya kunder. Den 1 juni 2020 ansöker han på nytt om ersättning hos a-kassan och lägger samtidigt sitt företag vilande igen. Eftersom det gäller tillfälliga regler 2020 kan han återigen lägga sitt företag vilande och beviljas en ny ersättningsperiod.

Pausar flera gånger 2020

Lisen arbetar som sjukgymnast och kunderna har med anledning av covid-19 slutat komma. Hon lägger sitt företag vilande och ansöker om ersättning 1 juni 2020. I augusti återvänder kunderna och hon kan återuppta sin verksamhet. I oktober 2020 är hon på nytt tvungen att lägga sin verksamhet vilande och fortsätter på sin påbörjade ersättningsperiod. Det kan hon göra eftersom det gäller tillfälliga regler under 2020.

Pausar 2020 och 2021

Idris har varit medlem i a-kassan sedan 2017. Från den 1 juni 2020 lägger han sitt företag vilande och ansöker om ersättning. I maj 2021 får han nya kunder och återupptar verksamheten i sin firma. I augusti 2021 lönar det sig inte längre och Idris lägger på nytt sitt företag vilande och fortsätter på sin påbörjade ersättningsperiod. Eftersom han pausade sitt företag under 2020 då tillfälliga regler gällde kan han lägga det vilande igen utan att det påverkar ersättningen.

Uppdaterade regler i a-kassan

Riksdagen har nu röstat igenom förslaget med fortsatt höjd ersättning. Här har vi sammanfattat regelförändringar 2020/2021