2021 inleddes med rekordhöga arbetslöshetssiffror för medlemmarna i Akademikernas a-kassa men under året har arbetslösheten minskat kraftigt och nu är den tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Sammanlagt var ca 33 000 akademiker arbetslösa under någon del av 2021. Den senaste månadsstatistiken visar att ca 13 500 medlemmar var arbetslösa i december, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med för ett år sedan.

- Av våra medlemmar var 26 000 arbetslösa under någon del av 2019, år 2020 ökade det till 35 000 och 2021 minskade det och landade på totalt 33 000 - det här visar vilken viktig trygghet a-kassan är för många, inte minst under en sådan kris som vi befunnit oss i, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Under hela året 2021 var 33 133 (4,4 procent) av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa någon del av året och det är endast 1 765 färre än året dessförinnan. Att skillnaden är relativt liten jämfört med 2020 beror på att arbetslösheten fortfarande var hög i början av 2021. I januari 2021 var 18 044 arbetslösa och i december 13 453. Av de arbetslösa i december var det 7 818 som fick a-kassa och det är en minskning med 37 procent jämfört med december 2020. Resterande 5 635 deltog i program på Arbetsförmedlingen och fick aktivitetsstöd, den siffran är i stort sett densamma som för ett år sedan.

- Det har varit en tydlig minskning av arbetslösheten under hela året men det är stor skillnad mellan de som får a-kassa och de som deltar i program. Vi har också sett att de med långa tider i arbetslöshet har ökat, även om vi ser en tendens till minskning även i den gruppen nu, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Jämfört med december för ett år sedan har det totala antalet arbetslösa i Akademikernas a-kassa minskat med 24 procent, från 17 792 till 13 453. Andelen arbetslösa har minskat från 2,4 till 1,8 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 144,9 miljoner kronor i december, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa december 2021 (dec. 2020)
Antal medlemmar: 754 289 (750 477)
Andel arbetslösa: 1,8 % (2,4 %)
Antal arbetslösa: 13 453 (17 792)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 7 818 (12 452)
- därav antal programdeltagare: 5 635 (5 340)
Utbetald ersättning: 144,9 miljoner kronor (220,8 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74