Månadsrapport september 2018

Andelen ersättningstagare och programdeltagare är högre bland direktanslutna medlemmar än bland de som också är medlemmar i ett fackförbund. Andelen arbetslösa medlemmar hos Akademikernas a-kassa är i september i år 1,1 procent. Bland de som är direktanslutna medlemmar hos oss är motsvarande siffra 1,6 procent. Siffran för de medlemmar där vi också har kännedom om facklig tillhörighet är knappt 0,9 procent. Samma trend återfinns bland de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Detta mönster är inte något nytt då tendensen var densamma även 2017.

Inom gruppen direktanslutna kan det återfinnas en del medlemmar som har ett fackligt medlemskap trots att vi saknar information om det. Det handlar då huvudsakligen om de medlemmar som har valt ett annat fackförbund än något av Sacos förbund eller Vårdförbundet.