Månadsrapport Oktober 2018

Fler deltidsarbetslösa akademiker under 2018

Antalet hos deltidsarbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa har de senaste tre åren legat ganska stadigt på en relativt låg nivå. Under såväl 2016 och 2017 har det varje månad varit mellan 2500 och 2700 personer som varit registrerade på detta sätt. Men vi kan notera att under 2018 har antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som är registrerade som deltidsarbetslösa eller med tillfälliga anställningar ökat. Under 2018 har det varje månad varit mellan 2700 och 2800 personer som har varit registrerade som deltidsarbetslösa.