På Arbetslöshetens dag anordnade Akademikernas a-kassa ett seminarium där experter diskuterade frågan om en ny arbetslöshetsförsäkringen. Ett bra förslag som skulle förenkla för den enskilde och för a-kassorna, och det finns tecken på att förslaget fortfarande lever. 

 

För tre år sedan kom ett utredningsförslag (SOU 2020:37) om en ny försäkring där den stora förändringen är att man föreslår ett inkomstvillkor i stället för, som idag ett arbetsvillkor, för att kvalificera sig för ersättning. Uppgifter om inkomster skulle då kunna hämtas från Skatteverket.

Alla i panelen var eniga om att det är ett bra förslag som borde genomföras och att den stora vinningen skulle vara en tydligare och enklare försäkring för den enskilde, och det skulle också förenkla a-kassornas administration. Anders Forsberg, IFAU, lyfte bland annat att med månadsuppgifter från Skatteverket blir systemet enklare att hantera och att det sannolikt skulle ge kortare handläggningstider. Det är heller inte uppenbart att arbetad tid skulle vara ett bättre mått än inkomster när det gäller anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson hade innan seminariet svarat skriftligt på frågan vad som händer med förslaget och svaret var att det just nu bereds inom Regeringskansliet. Ett något av icke-svar, men ett tydligt tecken på att förslaget fortfarande är intressant är att seminariedeltagare nämndes att det finns riksdagspartier som nu efterfrågar information om förslaget.  

Arbetslöshetsrapporten 2023

På seminariet presenterades också Arbetslöshetsrapporten 2023, där kan du bland annat läsa om att endast 4 av 10 arbetslösa får a-kassa, att 75 procent av de arbetslösa på arbetsförmedlingen har svag konkurrensförmåga och att antalet lediga jobb i Västerbotten har ökat med 224 procent.  

Här hittar du rapporten och här kan du det inspelade seminariet