På två månader har antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa minskat med nästan 800 personer, det tillsammans med att antalet inskrivna akademiker på Arbetsförmedlingen också minskar är ett tecken på att arbetslösheten kommer att fortsätta nedåt kommande månader. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Det är fortfarande många fler nu än för ett år sedan som behöver den ekonomiska trygghet som a-kassan ger men det är positivt att det verkar som att trenden har vänt och att arbetslösheten sakta minskar, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Antalet arbetslösa medlemmar i Akademikernas a-kassa minskade med 779 personer mellan januari och mars 2021. Det är gruppen arbetslösa med a-kassa som har minskat medan gruppen arbetslösa i program har fortsatt att öka. De arbetslösa med a-kassa minskade med 1 091 personer på två månader medan de arbetslösa i program ökade med 312 personer.

- Lika glädjande som det är att färre får a-kassa lika bekymrande är det att antalet i program ökar eftersom det innebär att  fler är långtidsarbetslösa. Det är mycket allvarligt, de som blir långtidsarbetslösa har det tufft att komma tillbaka, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Vi följer också hur det går för alla våra medlemmar, även de som inte har rätt till a-kassa. Där ser vi att antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som är inskrivna som arbetslösa på arbetsförmedlingen också minskar och i mars 2021 var det lika många som var inskrivna på Arbetsförmedlingen som heltidsarbetslösa som i mars 2020. De som var inskrivna som deltidsarbetslösa på arbetsförmedlingen eller som hade tillfälliga timanställningar var något fler i mars 2021 än i mars 2020.

På ett år har antalet arbetslösa med a-kassa ökat med 21 procent, från 9 097 till 11 001, och antalet arbetslösa i program med 65 procent, från 3 790 till 6 264. I mars betalade Akademikernas a-kassa ut 183 miljoner kronor i a-kassa, vilket är en ökning med 54 procent jämfört med samma månad 2020. Ökningen beror dels på ökat antal ersättningstagare, dels på att ersättningstaket höjts från 910 kronor till 1200 kronor.

 

Akademikernas a-kassa mars 2021 (mars 2020)
Antal medlemmar: 751 955 (728 142)
Antal arbetslösa: 17 265 (12 887)
Andel arbetslösa: 2,3 % (1,8 %)
- Därav antal ersättningstagare (a-kassa): 11 001 (9 097)
- Därav antal programdeltagare: 6 264 (3 790)
Utbetald ersättning: 182,6 miljoner kronor (118,7 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74