Är den akademiska miljön så stimulerande att du funderar på att stanna på universitetet? Eller är du sugen på att skaffa riktigt djupa kunskaper och lära ut dem till andra? Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap, berättar hur hon tänkte.

I diskussioner om karriär och karriärutveckling hamnar fokus ofta på vad som är strategiskt och nyttigt. Lisa Ringblom, doktor i arbetsvetenskap, vill lyfta fram en annan aspekt.

– Man ska vara genuint nyfiken och intresserad av ämnet man ska forska om.

Lisa Ringblom

Lisa Ringblom

Varför är engagemang särskilt viktigt i den akademiska världen?
– Forskarjobbet är inte riktigt jämförbart med andra jobb, även om jag inte vill spä på några myter. Men att skriva avhandling är ett långt projekt. Du ska göra en enda sak i kanske fem år och är ensam ansvarig. Bara att få sina artiklar publicerade i tidskrifter är en vetenskap i sig som man kan bli kollrig av. Dessutom kommer ditt arbete att kritiseras och ifrågasättas. Det är så klart en del av det akademiska förfarandet men ett genuint engagemang underlättar där.

– Så ditt engagemang krävs för att du ska orka dra avhandlingen i hamn, även om kollegerna, de andra doktoranderna, är jätteviktiga som stöd. Du kommer att ha svackor och tvivla på om jobbet kommer det att bli klart och om du är rätt ute. Alla doktorander blir ju inte klara med sina avhandlingar, och en förklaring tror jag kan vara att vissa inte är engagerade nog i ämnet för att vara uthålliga.

Hur valde du inriktning?
– När jag sökte en doktorandtjänst i Luleå hade jag jobbat några år, men visste att jag inte var färdig med det akademiska. Forskartjänsten skulle handla om kön och organisation, vilket jag som statsvetare och genusvetare var intresserad av sedan tidigare. Men att studera gruvindustrin var något helt nytt för mig. Att kombinera mitt kärnintresse med något jag inte kunde alls var bra för mitt engagemang.

Forskare konkurrerar ju om projektpengar. Ska jag inte kolla i förväg vad som kan ge forskningsmedel?
– Jag har inte gjort det. Inom samhällsvetenskap, som jag forskat inom, går trender kring vad man fokuserar på. Att tänka allt för strategiskt om vad som kan bli "hett" är som att se i stjärnorna. Det är ännu ett skäl att gå på vad du är nyfiken på. Därför är det ingen idé att hetsa upp sig – att söka forskningsmedel är svårt för alla. Som doktorand har du också privilegiet att inte behöva söka pengar ännu.

Finns en risk att man kan fastna för ett ämne som senare visar sig oklokt för karriären?
– Jag tror inte att man behöver tänka så. Dessutom krävs det progression när man sedan ska meritera sig vidare, alltså att man kan visa att man inte sysslat enbart med exakt samma sak under hela karriären.