Fler deltidsarbetslösa akademiker

människohand dator

Akademiker har en låg arbetslöshet men det finns signaler om att det är förändringar på gång – statistik från Akademikernas a-kassa visar att antalet deltidsarbetslösa har ökat.

Antalet akademiker som är arbetslösa på deltid har de senaste åren legat på en stadigt låg nivå. Under såväl 2016 och 2017 varierade antalet deltidsarbetslösa och personer med tillfälliga timanställningar mellan 2 500 och 2 700 personer. Men det senaste året har antalet ökat och under 2018 har det hittills varje månad varit mellan 2 700 och 2 800 medlemmar som varit registrerade som deltidsarbetslösa* hos arbetsförmedlingen.

- Vi har den senaste tiden fått flera frågor om reglerna för a-kassa när arbetsgivaren vill att man går ned i arbetstid. Tillsammans med statistiken tolkar vi det som en signal om att konjunkturen börjar vända nedåt och att vissa företag behöver dra ned på bland annat personalkostnaderna, säger Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa.

diagram över deltidsarbetslösa akademiker

*Deltidsarbetslösa hos arbetsförmedlingen

Deltidsarbetslösa – Personer med en fast eller tidsbegränsad anställning som har en kortare tjänstgöringstid än de skulle vilja ha.

Tillfälliga timanställningar – personer som har ett arbete på minst 8 timmar i veckan i genomsnitt och månad, där arbetet är av tillfällig karaktär (s.k. springvikarier, behovsanställda).

Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin, Kommunikatör

alexandra.oljans.ahlin@aea.se 

070-740 46 74

Petter Broman, Utredare

petter.broman@aea.se 

08-566 445 82