Ny ersättningsbegränsning för deltidsarbetande – 75 dagar ersätts med 60 veckor

Akademikernas a-kassa

Den 15 maj 2017 införs nya regler för a-kassa för dig som är deltidsarbetslös. Nyheten är att du kan få a-kassa under som mest 60 veckor inom en och samma ersättningsperiod. Ändringen innebär att fler deltidsarbetslösa kan få ersättning längre.

Dagens 75-dagarsbegränsning för deltidsarbetslösa försvinner och ersätts den 15 maj med en veckobegränsning som ger dig rätt till deltidsersättning i upp till 60 veckor.

Varje vecka som du får en eller flera ersättningsdagar vid sidan om arbete räknas som en deltidsvecka. Det är tillfällena du varit arbetslös som styr – inte när du ansöker om ersättning. Det spelar därför ingen roll när du skickar in din tidrapport.

Alla deltidsdagar räknas om enligt 60-veckorsprincipen

Om du fått deltidsdagar före den 15 maj räknas de om till deltidsveckor enligt 60-veckorsprincipen. Omräkningen går till så att de veckor som du både jobbat och fått arbetslöshetsersättning summeras. Den nya regeln gör att de som deltidsarbetar får möjlighet att göra det längre med a-kassa.

Om dina ersättningsdagar enligt 75-dagarsregeln tagit slut?

Har du redan fått 75 deltidsdagar och nekats fortsatt ersättning på deltid? Då kanske du ändå kan fortsätta att få deltidsersättning efter den 15 maj. Det gäller i de fall den arbetslöse fått deltidsersättning under färre än 60 veckor och fortfarande har dagar kvar på sin period. Om detta gäller dig ska du ta kontakt med oss när vi närmar oss den 15 maj.

Arbetslös längre än 60 veckor

Om det finns ersättningsdagar kvar i din ersättningsperiod när du varit deltidsarbetslös i 60 veckor kan du, på samma sätt som nu, använda dem för veckor då du är helt arbetslös.

Definitioner:

Ersättningsperiod: En ersättningsperiod är den period på 300 dagar (450 dagar för dig med barn under 18 år) du kan få a-kassa utan att behöva uppfylla ett nytt arbetsvillkor. 

Deltidsarbete: När du förvärvsarbetar och har rätt till arbetslöshetsersättning enligt a-kassornas omräkningstabell.