Vilka problem löser den nya arbetslöshetsförsäkringen?

I oktober 2025 kommer en ny arbetslöshetsförsäkring. Den som söker ersättning ska i stället för ett arbetsvillkor uppfylla ett inkomstvillkor. Ersättningsnivån kommer vara olika utifrån hur länge man varit medlem i en a-kassa och ersättningen kommer att trappas ner mer ju längre tid man är arbetslös. Hur länge man kommer kunna få a-kassa kommer bero på hur mycket man jobbat innan arbetslösheten.

Enligt regeringen stärker detta arbetslinjen, fler ska kunna få ersättning men inte fastna för långa tider i arbetslöshet – det ska bli en mer renodlad omställningsförsäkring.

Kommer fler att omfattas av försäkringen? Vad händer med de arbetssökande när ersättningen sänks – får de snabbare jobb? Vilka problem löser den nya försäkringen, och vilka löser den inte? Vad säger beslutsfattarna, forskningen och parterna?


Vill du delta på plats? Anmäl dig via Ilera: https://ilerasvenska.se/nasta-seminarium (längst ned på sidan).

Sändningen startar den 15 maj kl 12

Sändningen startar den 15 maj kl 12


Medverkande:

  • Sophia Metelius, statssekreterare, Regeringen
  • Teresa Carvalho, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Jonas Kolsrud, forskare i nationalekonomi vid SOFI och Linnéuniversitetet.


  • Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
  • Niklas Blomqvist, ekonom, LO
  • Joakim Lindström, utredare, TCO
  • Tor Hatlevoll, utredare, SKR
  • Magnus Berg, förhandlingschef, SACO-förbundet DIK

    Seminariet och samtalen leds av Irene Wennemo, GD Medlingsinstitutet samt ordförande i svenska ILERA-föreningen.

Arbetslöshetens dag 2023

På Arbetslöshetens dag 2023 diskuterade en panel utredningsförslaget om en ny försäkring och vad som förväntades hända med förslaget? Skulle regeringen lägga något förslag eller skulle det hamna i byrålådan?

På seminariet presenterades också Arbetslöshetsrapporten 2023, där kan du bland annat läsa om att endast 4 av 10 arbetslösa får a-kassa, att 75 procent av de arbetslösa på arbetsförmedlingen har svag konkurrensförmåga och att antalet lediga jobb i Västerbotten har ökat med 224 procent.  

Den och tidigare arbetslöshetsrapporter hittar du här

 

Arbetslöshetens dag 2022

Under arbetslöshetens dag 2022 uppmärksammades de långtidsarbetslösa. En grupp som växt sig rekordstor under pandemin. Hur påverkar långtidsarbetslösheten välfärdssystemet? Och näringslivets möjligheter att få arbetskraft? Vilket är egentligen det största problemet med långtidsarbetslösheten och vad ser parterna för lösning? Och sist men inte minst individerna – vem bryr sig om dem och vad får det för konsekvenser för dem och samhället att de inte kommer in på arbetsmarknaden? Detta var frågor som uppmärksammades och diskuterades av arbetsmarknadens olika parter under arbetslöshetens dag 2022 - se hela seminariet nedan.