Vad händer med den nya arbetslöshetsförsäkringen? 

På Arbetslöshetens dag anordnade Akademikernas a-kassa ett seminarium där experter diskuterade frågan om en ny arbetslöshetsförsäkringen. För tre år sedan kom ett utredningsförslag (SOU 2020:37) om en ny försäkring där den stora förändringen är att man föreslår ett inkomstvillkor i stället för, som idag ett arbetsvillkor, för att kvalificera sig för ersättning. Uppgifter om inkomster skulle då kunna hämtas från Skatteverket.

Alla i panelen var eniga om att det är ett bra förslag som borde genomföras och att den stora vinningen skulle vara en tydligare och enklare försäkring för den enskilde, och det skulle också förenkla a-kassornas administration. Anders Forsberg, IFAU, lyfte bland annat att med månadsuppgifter från Skatteverket blir systemet enklare att hantera och att det sannolikt skulle ge kortare handläggningstider. Det är heller inte uppenbart att arbetad tid skulle vara ett bättre mått än inkomster när det gäller anknytning till arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson hade innan seminariet svarat skriftligt på frågan vad som händer med förslaget och svaret var att det just nu bereds inom Regeringskansliet. Ett något av icke-svar, men ett tydligt tecken på att förslaget fortfarande är intressant är att seminariedeltagare nämnde att det finns riksdagspartier som nu efterfrågar information om förslaget.  

Arbetslöshetsrapporten 2023

På seminariet presenterades också Arbetslöshetsrapporten 2023, där kan du bland annat läsa om att endast 4 av 10 arbetslösa får a-kassa, att 75 procent av de arbetslösa på arbetsförmedlingen har svag konkurrensförmåga och att antalet lediga jobb i Västerbotten har ökat med 224 procent.  

Här hittar du rapporten

 

Arbetslöshetens dag 2022

Under arbetslöshetens dag 2022 uppmärksammades de långtidsarbetslösa. En grupp som växt sig rekordstor under pandemin. Hur påverkar långtidsarbetslösheten välfärdssystemet? Och näringslivets möjligheter att få arbetskraft? Vilket är egentligen det största problemet med långtidsarbetslösheten och vad ser parterna för lösning? Och sist men inte minst individerna – vem bryr sig om dem och vad får det för konsekvenser för dem och samhället att de inte kommer in på arbetsmarknaden? Detta var frågor som uppmärksammades och diskuterades av arbetsmarknadens olika parter under arbetslöshetens dag 2022 - se hela seminariet nedan.