Antalet arbetslösa minskade marginellt mellan november och december, och arbetslösheten ligger kvar på en avsevärt högre nivå än för ett år sedan. I december var 14 296 personer arbetslösa vilket var 26 procent fler än i december 2022.

Mellan november och december minskade antalet arbetslösa som fick a-kassa medan antalet som deltog i program med ersättning från Försäkringskassan ökade.

Antalet arbetslösa med a-kassa har under 2023 ökat med 2 893 personer medan antalet som deltar i program ökat med 91 personer.

Antalet årsmedlemmar 2023 var 766 361 och 29 039 personer, 3,8 procent, har varit arbetslösa någon del av året. Andelen arbetslösa var därmed högre under 2023 än under 2022 men klart lägre än under 2020 och 2021. Under 2023 betalades 22 procent mer ersättning ut jämfört med 2022 och 20 procent fler ersättningsdagar.

Läs hela månadsstatistiken här.