I Arbetslöshetsrapporten 2021 får du snabbt en överblick av hur arbetsmarknaden ser ut. Vi har samlat och presenterat statistik från bland andra SCB, Arbetsförmedlingen och Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen.

Du hittar rapporten här: arbetsloshetsrapporten.se