Antalet arbetslösa ökade i november till 14 362. Det är en ökning med 1 095 personer och innebär att antalet arbetslösa nu överstiger 14 000 för första gången sedan oktober 2021. Antalet arbetslösa var i november 24 procent högre än i november 2022.

Orsaken till den tydliga ökningen av antalet arbetslösa i november beror framför allt på att antalet nya arbetslösa var högt jämfört med tidigare månader under året. Den långsiktiga trenden är att antalet nya arbetslösa fortsätter att öka varje månad medan det genomsnittliga antalet som lämnar arbetslösheten per månad slutat minska under året och numer är klart lägre än inflödet.

Läs hela månadsstatistiken här.