I april sjönk antalet arbetslösa med 224 personer jämfört med mars. Jämfört med april 2022 var antalet arbetslösa 569 personer lägre i april 2023.

Men trenden sedan andra hälften av 2021 har varit att både inflödet och utflödet av arbetslösa medlemmar minskat. Under den senare hälften av 2022 avtog minskningstakten för inflödet och nu ser vi tecken på att inflödet kan komma att öka, samtidigt som utflödet fortsätter minska. Arbetslösheten förväntas öka under sommarmånaderna juli och augusti vilket är normalt, men den senaste tidens trend för inflöde och utflöde kan alltså vara ett tecken på att vi står inför en mer varaktig ökning av arbetslösheten.

I april 2023 minskade antalet arbetslösa som fick ersättning från a-kassan medan antalet arbetslösa med ersättning från Försäkringskassan ökade. Antalet som varit arbetslösa längre tid än ett år minskade och detsamma gäller antalet som varit arbetslösa kortare tid än 6 månader.

Rapporten för april och all annan statistik återfinns här.