De som saknar utbildning har mer än åtta gånger så hög arbetslöshet än de med en längre eftergymnasial utbildning, det visar statistik som Akademikernas a-kassa sammanställt i Arbetslöshetsrapporten 2022.

- Det är en enorm skillnad i arbetslöshet beroende på hur lång, eller kort, utbildning man har. Och det som gör störst skillnad är om du har en gymnasieutbildning eller inte – det som många brukar prata om som vattendelaren. Det är helt enkelt en bra trygghet att ha en utbildning, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

2021 hade de som saknade en gymnasie- eller högskoleutbildning en genomsnittlig arbetslöshet på 28,4 procent, vilket kan jämföras med dem som hade en gymnasial utbildning där 7,7 procent var arbetslösa och dem med minst tre års eftergymnasial utbildning som hade en arbetslöshet på 3,5 procent. Det innebär att de utan utbildning hade en mer än åtta gånger så hög arbetslöshet än de med en längre akademisk utbildning. De som har en kortare eftergymnasial utbildning har en något högre arbetslöshet och vad det beror på är oklart.

- Under pandemin ökade arbetslösheten bland våra medlemmar kraftigt men jämfört med hur det ser ut för andra grupper så har akademiker en betydligt lägre arbetslöshet och klarar sig i det långa loppet betydligt bättre. Att utbilda sig ger helt klart större chanser att få jobb, säger Alexandra Oljans Ahlin.


Den här statistiken och mycket mer hittar du i Arbetslöshetsrapporten 2022, arbetsloshetsrapporten.se