Antalet arbetslösa ökade i mars jämfört med i februari.

Det innebär att antalet arbetslösa ökat tre månader i rad sedan december 2022. Jämfört med mars 2022 var det dock 1 307 färre arbetslösa i mars i år. Ökningen i mars var något större än i januari och februari vilket framför allt beror på att färre lämnade arbetslösheten i mars än i februari medan antalet nya arbetslösa var lika stort.

Antalet nya arbetslösa och antalet som lämnar arbetslösheten varierar naturligt månad från månad. Det är inte ovanligt att det skiljer flera hundra och ibland över tusen enskilda månader. Den långsiktiga trenden att det genomsnittliga utflödet per månad varit högre än inflödet är det som ligger bakom den minskning av antalet arbetslösa som vi sett sedan sommaren 2020. Under samma period har trenden varit att såväl det genomsnittliga inflödet som det genomsnittliga utflödet minskat. Mot slutet av 2022 har minskningen av det genomsnittliga inflödet avtagit avsevärt tydligare än vad utflödet gjort.

Läs rapporten i sin helhet här.