Arbetslösheten stabil på hög nivå

I oktober ligger arbetslösheten kvar på en hög nivå jämfört med början av året även om antalet arbetslösa medlemmar med a-kassa har minskat något den senaste månaden. 18 039 personer eller 2,4 procent av medlemmarna var arbetslösa. 13 475 var arbetslösa med a-kassa vilket är en minskning med 270 personer sedan september. 4 564 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program vilket är en ökning med 145 personer.

I oktober var det 2 076 nya arbetslösa med a-kassa men totala antalet arbetslösa (a-kassa och program) minskade med 125 personer, vilket visar att det finns ett utflöde ur arbetslösheten.

Antalet medlemmar som är i arbetsmarknadspolitiska program har ökat varje månad sedan april. Under hela 2019 och de första månaderna 2020 deltog mellan 3 100 och 3 300 medlemmar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. I april ökade antalet med över 500 personer och från mars 2020 till oktober 2020 har medlemmar i program ökat med 39 procent. Att programdeltagandet ökar är ett resultat av att långtidsarbetslösheten ökar. Enligt Arbetsförmedlingen kommer denna ökning att fortsätta de kommande månaderna.

Ladda ner månadsrapporten