I oktober minskade antalet arbetslösa akademiker med 10 procent jämfört med i september och därmed är nivån nu lägre än den var i oktober 2019. Den lägre arbetslösheten innebär också att den utbetalade ersättningen har minskat – på ett år med 55 procent. Däremot visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa att långtidsarbetslösheten bland akademiker fortfarande ökar.

- Den senaste månaden ser vi en kraftig minskning av arbetslösheten och det är riktigt skönt att se att allt färre av våra medlemmar behöver den ekonomiska trygghet som a-kassan kan ge. Men vi är fortsatt bekymrade över att de som varit arbetslösa länge fastnar i långtidsarbetslöshet, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Totalt var det 14 002 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa i oktober - 1 562 färre jämfört med i september, en minskning med 10 procent. De arbetslösa består dels av de som får a-kassa, dels av de som deltar i program och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Gruppen arbetslösa med a-kassa minskade med 1 526 personer och gruppen arbetslösa i program minskade med endast 36 personer. Den minskade arbetslösheten berör framför allt de arbetslösa med kortare tid i arbetslöshet vilket gör att andelen och antalet långtidsarbetslösa ökar.

- Vi ser samma utveckling bland våra arbetslösa medlemmar som för alla arbetslösa på Arbetsförmedlingen – när det går längre och längre tid från det att man hade ett arbete blir det svårare att komma tillbaka. Pandemin har gjort att de som var arbetslösa innan krisen har hamnat långt bak i den så kallade jobbkön, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Jämfört med oktober för ett år sedan har antalet arbetslösa i Akademikernas a-kassa minskat med 22 procent, från 18 030 till 14 002. Antalet arbetslösa med a-kassa är 40 procent lägre än samma tid förra året medan antalet arbetslösa i program är 29 procent högre. Som andel har arbetslösheten minskat från 2,4 procent till 1,9 procent. Den minskade arbetslösheten innebär också att den utbetalda ersättningen var betydligt lägre. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 128,9 miljarder kronor i oktober, vilket är en minskning med 55 procent jämfört med för ett år sedan.

Akademikernas a-kassa oktober 2021 (okt. 2020)
Antal medlemmar: 754 281 (749 373)
Andel arbetslösa: 1,9 % (2,4 %)
Antal arbetslösa: 14 002 (18 030)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 8 130 (13 466)
- därav antal programdeltagare: 5 872 (4 564)
Utbetald ersättning: 128,9 miljoner kronor (284,1 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.