Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring för den som under en begränsad period står utan arbete, men endast hälften av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen får a-kassa, det visar en sammanställning som Akademikernas a-kassa gjort.

- Att ändra i arbetslöshetsförsäkringen så att fler kunde få ersättning var bland det första regeringen gjorde när pandemin var ett faktum. A-kassan är en jätteviktig ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös och utan den hade till exempel ännu fler behövt försörjningsstöd, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

För att kunna få arbetslöshetsersättning behöver man uppfylla vissa villkor, man behöver bland annat ha arbetat tillräckligt mycket, minst 60 timmar i månaden i minst 6 månader, och man behöver stå till arbetsmarknadens förfogande. För att få inkomstbaserad ersättning behöver man dessutom vara medlem i en a-kassa. Av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen 2021 som var så kallat möjliga ersättningstagare det vill säga öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda var det 46 procent som fick a-kassa, resten var hänvisade till andra ersättningar och bidrag.

- Det är många av de som är arbetslösa på Arbetsförmedlingen som inte kan få a-kassa, de uppfyller helt enkelt inte villkoren och det vanligaste är att man inte har arbetat i tillräckligt stor omfattning innan man blev arbetslös, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Många som är arbetslösa vänder sig till sin kommun för att få ekonomisk hjälp. Av de som fick försörjningsstöd 2020 var det hälften som fick det på grund av arbetslöshet.

Läs mer om denna och annan statistik i Arbetslöshetsrapporten 2022, arbetsloshetsrapporten.se

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63


Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74