Avtagande ökning av arbetslösheten

I augusti avtog ökningen av antalet arbetslösa medlemmar märkbart. Totalt var 18 400 av våra medlemmar arbetslösa i augusti vilket är en ökning med strax över 500 medlemmar sedan juli. Antalet arbetslösa med a-kassa var i augusti 14 030 och deltagare i program var 4 370, vilket är en ökning med 300 respektive 200 medlemmar. Antalet nya ersättningstagare var i augusti 1 600. Då ökningen på totalen endast var 500 indikerar det ett märkbart utflöde från arbetslöshet i augusti.

Trots det ökade antalet ersättningstagare i augusti betalade vi inte ut lika mycket ersättning i augusti jämfört med juli. En del av förklaringen är att juli hade fem utbetalningsdagar, vilket är en mer än en normalmånad. Den utbetalda ersättningen med grundbelopp minskade dock så mycket i augusti jämfört med juli att det inte helt kan förklaras med skillnader i antalet utbetalningsdagar.

Ladda ner månadsrapporten