Antalet arbetslösa akademiker i program eller med a-kassa har på ett år minskat med 14 procent och antalet med a-kassa är snart tillbaka på samma nivåer som före pandemin. De som deltar i program på Arbetsförmedlingen är fortfarande fler jämfört med tiden före pandemin även om antalet har minskat tydligt den senaste månaden. Det visar den senaste statistiken från Akademikernas a-kassa.

- A-kassan ska vara en ekonomisk trygghet under en omställningsperiod och det är förstås väldigt positivt att antalet arbetslösa medlemmar minskar. Och när vi väger samman alla siffror är vår bedömning att arbetslösheten kommer fortsätta minska de närmaste månaderna, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Totalt var det 15 564 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa som var arbetslösa i september och antalet har minskat under hela 2021, bortsett från den ökning vi alltid ser under sommaren. Jämfört med augusti var det 351 färre arbetslösa i september. Tydligast var minskningen bland dem som deltar i program och får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Antalet programdeltagare var 338 färre i september medan antalet som fick ersättning från a-kassan minskade med 13 personer.

- Om man tittar på antalet som får a-kassa så börjar vi närma oss de nivåer som vi hade före pandemin. När det gäller programdeltagarna är de fortfarande betydligt fler nu än innan pandemin och eftersom de ofta har varit arbetslösa en längre tid är det extra positivt att vi nu ser tydligt att den gruppen minskar, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Jämfört med september för ett år sedan har det totala antalet arbetslösa i Akademikernas a-kassa minskat med 14 procent, från 18 159 till 15 564. Andelen arbetslösa har minskat från 2,4 till 2,1 procent. Totalt betalade Akademikernas a-kassa ut 174,2 miljoner kronor i september, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med för ett år sedan.

 

Akademikernas a-kassa september 2021 (sep. 2020)
Antal medlemmar: 753 712 (749 466)
Andel arbetslösa: 2,1 % (2,4 %)
Antal arbetslösa: 15 564 (18 159)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 656 (13 738)
- därav antal programdeltagare: 5 908 (4 421)
Utbetald ersättning: 174,2 miljoner kronor (239,2 mkr)

Hela månadsstatistiken hittar du här.

 

Kontakt

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74