I november fick drygt 9 000 akademiker a-kassa, det är en ökning med 42 procent jämfört med för ett år sedan. Den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa visar också att det totala antalet arbetslösa (ersättningstagare och deltagare i program) nu överstiger 14 000 för första gången sedan oktober 2021. Trots detta är andelen arbetslösa akademiker fortfarande på en låg nivå, 1,9 procent, jämfört med arbetslösheten på totalen.

- Utbildning är fortfarande ett bra vaccin mot arbetslöshet men i en lågkonjunktur drabbas även våra medlemmar och vi ser en tydlig ökning av antalet arbetslösa. Vi får också många nya medlemmar som vill ha den ekonomiska trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger, över 770 000 akademiker är nu medlemmar hos oss, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

14 362 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa var arbetslösa i november, vilket är en ökning med 1 095 jämfört med månaden innan, och den högsta siffran sedan oktober 2021. Av de arbetslösa fick 9 353 ersättning från a-kassan och 5 009 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. På ett år har gruppen som får a-kassa ökat med 42 procent medan gruppen som deltar i program är oförändrad.

- Det är en betydande ökning och den beror framför allt på att antalet nya arbetslösa har ökat och fortsätter att öka. Det är förstås hela tiden ett flöde av nya arbetslösa och de som lämnar arbetslösheten, och nu är det klart färre som lämnar, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker är 1,9 procent vilket är 0,4 procentenheter högre jämfört med för ett år sedan. I november betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 199,4 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 88 procent jämfört med samma månad 2022, ökningen beror delvis på att det var 5 utbetalnings-dagar i november 2023 och 4 i november 2022.

Akademikernas a-kassa november 2023 (november 2022)
Antal medlemmar: 770 890 (761 050)
Andel arbetslösa: 1,9 % (1,5 %)
Antal arbetslösa: 14 362 (11 596)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 9 353 (6 579)
- därav antal programdeltagare: 5 009 (5 017)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 772 (3 861)
Utbetald ersättning: 199,4 miljoner kronor (105,9 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

KONTAKT

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74