Skulle man bli arbetslös efter att fått arbetstid och lön minskade efter regeringsbeslut om stöd för korttidsarbete gäller följande.

  • Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete (2013:948). (10 § ALF).
  • Tiden med stöd för korttidsarbete är överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. (16 d § ALF). A-kassan räknas på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Läs mer om grundvillkoren för a-kassa här.

Läs också pressmeddelandet Ingen a-kassa om man får sänkt arbetstid på grund av Coronavirus.

Fyll i din medlemsansökan nu