I februari var 11 551 akademiker arbetslösa och det var en ökning med 104 personer, men det är normal säsongsvariation och i Akademikernas a-kassa ser man ingen uppgång i arbetslösheten på grund av lågkonjunkturen.

- Vi har alltid en ökning av antalet arbetslösa i samband med ett årsskifte och det här året har det inte varit mer än andra år. Men antalet som blir medlemmar har ökat mer jämfört med för ett år sedan, vilket visar att många väljer att trygga sin inkomst genom ett medlemskap hos oss, säger Alexandra Oljans Ahlin som är kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

I januari var 11 551 av medlemmarna i Akademikernas a-kassa arbetslösa, vilket är en ökning med 104 personer jämfört med januari. På ett år har antalet minskat med
1 494 personer eller 11 procent. Av de arbetslösa fick 6 372 ersättning från a-kassan och 5 179 fick ersättning från Försäkringskassan för att de deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Antalet långtidsarbetslösa (längre än ett år) har på ett år minskat med 21 procent, från 4 760 till 3 748.

- Vi kan se att det är gruppen med kort arbetslöshet som ökar i februari vilket är ett tecken på att förändringarna är enligt det normala mönstret. Extra glädjande är att antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska eftersom de med långa arbetslöshetstider ofta får det ännu svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden när efterfrågan på arbetskraft minskar. Men det är enligt Arbetsförmedlingen fortfarande en stark efterfrågan på utbildad arbetskraft, säger Alexandra Oljans Ahlin.

Andelen arbetslösa akademiker har på ett år minskat från 1,7 till 1,5 procent. I februari betalade Akademikernas a-kassa ut totalt 116 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en minskning med 4 procent jämfört med samma månad 2022.

Akademikernas a-kassa februari 2023 (feb. 2022)
Antal medlemmar: 762 145 (754 709)
Andel arbetslösa: 1,5 % (1,7 %)
Antal arbetslösa: 11 551 (13 045)
- därav antal ersättningstagare (a-kassa): 6 372 (7 427)
- därav antal programdeltagare: 5 179 (5 618)
Antal långtidsarbetslösa (mer än ett år) 3 748 (4 760)
Utbetald ersättning: 115,7 miljoner kronor (120,5 mkr)
Hela statistiken hittar du här.

 

Annika Stenberg
Kommunikationschef
annika.stenberg@akademikernasakassa.se
070-396 33 63

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74