För att få ersättning utbetald behöver man aktivitetsrapportera till arbetsförmedlingen alla arbetslösa månader. Rapporten visar att man uppfyller ett av kraven för a-kassa – att man söker jobb aktivt.

I filmen svarar vi på tre frågor.

  1. varför det är viktigt att aktivitetsrapportera,
  2. varför man ska rapportera aktiviteter senast den 14:e varje månad, och
  3. var och hur man rapporterar aktiviteter.

Det finns två typer av rapporter som man behöver fylla i för att få ersättning.

  • Den ena är aktivitetsrapporten till arbetsförmedlingen.
  • Den andra är tidrapporten till a-kassan.

Varför är det viktigt att aktivitetsrapportera?

Det är i aktivitetsrapporten du redovisar vilka jobb du har sökt och vad annat du har gjort för att komma närmare ett jobb. Till hjälp har du den planering du kanske gjort med din arbetsförmedlare för att arbetssökandet ska bli så effektivt och målinriktat som möjligt. I planeringen kan man se vilken typ av jobb du ska söka och hur många jobb du ska söka. Om du inte har någon planering är 8 sökta jobb per månad ett riktvärde.

Varför ska man aktivitetsrapportera senast den 14:e varje månad?

I akivitetsrapporten ska du redovisa vad du gjort så att man kan se att du är aktivt arbetssökande. Där skiver du vilka jobb du sökt och vilka spontanansökningar du gjort.

Att man lämnat in aktivitetsrapporten i tid är en förutsättning för att man ska få sin a-kassa. Om man inte gör det kan man få en varning eller bli avstängd från ersättning från a-kassan i en eller flera dagar.

Tänk också på att du behöver aktivitetsrapportera den första månaden du är arbetslös och även den sista månaden fastän du då kanske har ett nytt arbete. Vanligt att man missar!

Var aktivitetsrapporterar man och hur gör man?

Du loggar in på arbetsförmedlingens hemsida och rapporterar dina aktiviteter. Du kan också göra det i arbetsförmedlingens app Mina sidor. Där kan du också bocka i att du vill ha en påminnelse när det är dags.

På sidan Aktivtetsrapport till arbetsförmedlingen kan du läsa mer om hur man aktivitetsrapporterar och vad som händer om man glömmer rapporten.

Har arbetsförmedlingen skickat ett meddelande?

Har arbetsförmedlingen skickat ett meddelande till oss om aktivitetsrapporten? Läs mer här