Karens

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 21§

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste två karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om man har sagt upp sig.

Vad är en karensdag?

  • En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för.
  • Karensen dras endast dagar då man är helt arbetslös.
  • Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång.
  • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.
  • Karensdagarna måste dras inom 365 dagar.

Karensen dras när man tidrapporterar

Tidrapportera i Mina sidor för att karensdagarna ska börja räknas. Båda karensdagarna måste vara uppfyllda inom 365 kalenderdagar för att du ska kunna utnyttja den beviljade ersättningsperioden.

Om man har sagt upp sig

Om man har valt att säga upp sig från din anställning kan man bli avstängd 45 ersättningsdagar. De kallas avstängningsdagar. Ersättningsperioden inleds sedan med två dagars karens. Sammanlagt får man ingen ersättning från a-kassan under 47 ersättningsdagar (knappt 10 veckor).

Läs mer om egen uppsägning