Våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter,
kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se din inbetalningar och ändra
dina kontaktuppgifter.

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Karens

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 21§

Innan en ersättningsperiod på 300 dagar påbörjas måste sex karensdagar klaras av. Karensdagarna är obligatoriska och ska inte blandas samman med avstängningsdagar om man har sagt upp sig.

Vad är en karensdag?

  • En karensdag är en slags självriskdag som man inte får någon ersättning för.
  • Karensen ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång.
  • Karensen räknas inte av från ersättningsperioden och dras alltid i början av perioden.

Karensen dras när man tidrapporterar

Tidrapportera i Mina sidor för att karensdagarna ska börja räknas. Max fem dagars karens kan räknas per vecka.

Om man har sagt upp sig

Om man har valt att säga upp sig från din anställning kan man bli avstängd 45 ersättningsdagar. De kallas avstängningsdagar. Ersättningsperioden inleds sedan med sex dagars karens. Sammanlagt får man ingen ersättning från a-kassan under 51 ersättningsdagar (drygt 10 veckor).

Läs mer om egen uppsägning