Antalet som vill försäkra sig mot arbetslöshet och trygga sin inkomst har ökat kraftigt, bara under mars månad med över 23 000 personer. Och det är också många som redan anmält sig som arbetslösa och vill ha a-kassa. Det visar den senaste månadsstatistiken från Akademikernas a-kassa.

- Vi har aldrig tidigare haft en sådan här ökning beroende på förändrat arbetsmarknadsläge. Många har fått upp ögonen för hur viktigt det är att trygga sin ekonomi med en arbetslöshetsförsäkring, säger Katarina Bengtson Ekström, chef för Akademikernas a-kassa.

Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa ökade med 3,3 procent, 23 328 personer, mellan mars 2019 och mars 2020. Det kan jämföras med en ökning på 0,9 procent under perioden februari 2019 – februari 2020. Av de fackförbund som är anslutna till Akademikernas a-kassa är det Sveriges Arbetsterapeuter som haft den största ökningen, på ett år har antalet arbetsterapeuter som vill vara med i a-kassan ökat med 11,8 procent. Andra förbund som haft en kraftig ökning är Sveriges Arkitekter (9,1 procent) och Tjänstetandläkarna (9,5 procent).

Även antalet som anmäler sig arbetslösa på arbetsförmedlingen har ökat i mars och förstärkt den ökning som påbörjades under 2019. I mars var det 11 126 av Akademikernas a-kassas medlemmar som var anmälda som heltidsarbetslösa, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med mars 2019. Antalet deltidsarbetslösa har ökat med 11 procent till 3 148 personer.

- Vi har sett en ökning av antalet arbetslösa som får ersättning under hela 2019. Att ännu fler anmält sig på arbetsförmedlingen i mars har redan nu lett till fler ansökningar. Och det är först när vi handlagt alla nya ansökningar som vi kan se hur många av dem som också kommer att få ersättning, men att de siffrorna kommer öka är vi förberedda på, säger Katarina Bengtson Ekström.

 

Akademikernas a-kassa mars 2020 (mars 2019)

Antal medlemmar: 728 142 (704 814)
Antal arbetslösa: 12 387 (11 265)
Andel arbetslösa: 1,7 % (1,6 %)
Antal ersättningstagare: 9 099 (8 058)
Andel ersättningstagare: 1,2 % (1,1 %)
Antal programdeltagare: 3 288 (3 207)
Andel programdeltagare: 0,5 % (0,5 %)
Utbetald ersättning: 118,7 miljoner kronor (104,0 mkr)

Här hittar du hela månadsstatistiken.

 

Kontakt
Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare
katarina.bengtson.ekstrom@akademikernasakassa.se
070-615 72 82