Västerbottens akademiker går mot trenden

Som en följd av spridningen av Covid 19 och alla effekter den har fått på den svenska arbetsmarknaden ökar arbetslösheten för akademiker på bred front.

I 19 av 21 län har andelen arbetslösa akademiker med ersättning under maj månad ökat jämfört med samma månad föregående år. I ett län, Gävleborg, är nivån oförändrad. I Västerbotten har dock andelen personer med a-kassa minskat från 1,2 till 1,1 procent.

Antalet akademiker med a-kassa eller aktivitetsstöd har på totalen ökat från 11 475 i maj 2019 till 14 610 i maj 2020, en ökning från 1,6 till 2 procent av våra medlemmar.

Ladda ner månadsrapporten