Grundregler för a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringens grundregler

 

För att få ersättning grundad på inkomsten måste man varit medlem i 12 månader eller mer. Har man varit medlem kortare tid kan man få ett lägre belopp grundat på arbetstiden. Viktigt är att registrera sig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Det kan man inte göra retroaktivt.

Tre villkor för alla 

Det som gäller för att man ska ha rätt till a-kassa  grundad på inkomsten är att man uppfyller tre villkor.

  1. Medlemsvillkoret – varit medlem i en a-kassa i 12 månader. 
  2. Arbetsvillkoret – ha arbetat minst 6 månader det senaste året, minst 60 timmar per kalendermånad. Vi tittar först på det senaste året. Tiden vi räknar på kan förlängas om man till exempel varit föräldraledig, avslutat heltidsstudier eller varit sjuk. 
  3. Grundvillkoret – Registrerad på arbetsförmedlingen - att man kan söka och ta arbete i Sverige

Har man inte hunnit vara med i a-kassan i 12 månader kan man ändå få ersättning grundad på arbetstiden. Grundersättningen är max 510 kronor per dag.

Grundvillkoret 9 §

Man kan bara få ersättning när man är registrerad på arbetsförmedlingen – det går inte registrera sig retroaktivt.

För att räknas som arbetslös ska man uppfylla följande:

  1. Vara registrerad på arbetsförmedlingen.
  2. Söka arbete aktivt.
  3. Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.
  4. Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
  5. Befinna sig i Sverige. Det finns vissa undantag.

Arbetsvillkoret 12-18 §§ 

Arbetsvillkoret innebär att man måste ha arbetat minst sex månader, minst 60 timmar per kalendermånad de senaste tolv månaderna. Om man inte har arbetat utan studerat på heltid, varit sjuk eller varit hemma med barn kan man ändå klara arbetsvillkoret om det finns arbete längre tillbaka i tiden. Läs mer om överhoppningsbar tid här

Har man inte arbetat tillräckligt men har genomfört totalförsvarsplikt eller fått föräldrapenning kan man få räkna totalt två sådana månader som arbetad tid. 

Alternativregeln

60 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har man arbetat sammanlagt 420 timmar, minst 40 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan man ha rätt till ersättning enligt alternativregeln. Om man inte uppfyller huvudregeln så prövar vi alltid om man uppfyller alternativregeln.

Medlemsvillkoret 7-8 §§

Man måste ha varit medlem i en a-kassa i 12 månader för att uppfylla medlemsvillkoret. Skulle man ha varit medlem kortare tid (eller inte alls) kan man få grundersättning på maximalt 510 kronor om dagen. Läs mer om grundersättningen här