Här finns information som är relevant för dig som fått ett meddelande från Arbetsförmedlingen om misskötsel av arbetssökandet.

Många reagerar på uttrycket missköta sitt arbetssökande, man tycker att det låter väldigt grovt. Det som menas är vanliga saker som kan hända när man är arbetslös, att man exempelvis missar att aktivitetsrapportera, glömmer att ringa Arbetsförmedlingen på utsatt tid eller att man söker för få jobb.

Signal när utbetalningarna kan påverkas

Varning och avstängning är signal om att något inte har fungerat med arbetssökandet, Tanken är att de ska göra att du slipper gå miste om ersättning från a-kassan i framtiden.

Första gången du missköter arbetssökandet får du en varning som inte påverkar utbetalningen. Skulle du missköta arbetssökandet flera gånger under samma ersättningsperiod, håller vi inne en eller flera ersättningsdagar enligt den så kallade sanktionstrappan.

 1. Första gången: varning
 2. Andra gången: avstängd 1 ersättningsdag
 3. Tredje gången: avstängd 5 ersättningsdagar
 4. Fjärde gången: avstängd 10 ersättningsdagar
 5. Femte gången: ersättningsrätten upphör till dess du har uppfyllt ett arbetsvillkor

När missköter man arbetssökandet?

Det mesta man behöver göra i arbetssökandet är självklarheter, men ibland blir det ändå fel. Har kan du se definitionen på misskötsel av arbetssökandet.

Om man

 • inte har sökt tillräckligt många lämpliga arbeten – antalet ska framgå av planeringen och om man ännu inte har någon är det minst sex ansökningar per månad som gäller,
 • inte har aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen senast den 14:e i aktuell månad och inte haft godtagbart skäl för det,
 • utan godtagbart skäl inte har besökt eller kontaktat Arbetsförmedlingen, eller en leverantör som utför insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen vid en bestämd tidpunkt,
 • utan godtagbart skäl inte har medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan hos Arbetsförmedlingen, eller
 • utan godtagbart skäl inte har sökt lämpligt arbete som har anvisats av Arbetsförmedlingen.

Vad är ett godtagbart skäl?

De flesta människor brukar anse att de har haft goda skäl för sitt handlande. Med godtagbara skäl menas i det här sammanhanget menas sådana som lagstiftaren angivit eller sådana skäl som fastställs i praxis. Det kan vara

 • att man missat en kontakt med Arbetsförmedlingen på grund av arbete, om man exempelvis blivit akut inringd eller ombedd att arbeta över
 • att man varit så sjuk att man inte har kunnat komma till ett bokat möte, fysiskt eller digitalt, och att man inte kunnat avboka mötet. Det kan också röra sig om sjukdom i familjen, t.ex. om man akut har behövt hämta sitt barn på förskola eller skola.

Vad menas med lämpligt arbete?

För att räknas som aktivt arbetssökande ska man söka lämpliga arbeten. Ett arbete anses vara lämpligt, om

 1. man utifrån den rådande arbetsmarknaden tagit skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden,
 2. anställningsförmånerna överensstämmer med kollektivavtal, och om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid jämförliga företag,
 3. arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt, exempelvis strejk, råder.
 4. förhållandena på arbetsplatsen motsvarar de formella krav som ställs på arbetsgivare avseende att förebygga ohälsa eller olycksfall.