I år har vi jobbat hemifrån som aldrig tidigare. Men vad innebär det att ha kontoret vid köksbordet? Det har psykologiprofessorn Petra Lindfors forskat på.

Vem hade för ett år sedan trott att Folkhälsomyndighetens rekommendationer skulle få oss att jobba hemifrån? Men så har det blivit i svallvågorna av coronaviruset.

Allt från jobbcoacher till fackliga företrädare har haft synpunkter på konsekvenserna.

Petra Lindfors, professor i psykologi vid Stockholms universitet, vet mer än de flesta. Hon har nämligen forskat på ämnet och disputerade 2002 med en avhandling som fokuserade på stress, hälsa och välbefinnande kopplat till distansarbete.

– Det är spännande att fundera över om det vi uppfattar om hur det är att arbeta hemma faktiskt stämmer överens med det fysiologiska, säger Petra Lindfors.

Forskningen visar att hur vi ställer oss till att arbeta hemifrån inte har med ålder att göra.

– Det handlar snarare om förutsättningar, som om man har en bra internetuppkoppling. För den som saknar en sådan kan det vara oerhört frustrerande att tvingas jobba hemma.

Just nu pågår en mängd projekt där forskare studerar vilka konsekvenser allt arbete hemifrån under 2020 har fått.

Petra Lindfors

Petra Lindfors, psykologiprofessor

– Om tre, fyra år kommer vi ha ett helt annat kunskapsläge än i dag.

Utifrån sin egen tidigare forskning, och andras som hon läst in sig på, har Petra Lindfors kunnat dra vissa slutsatser.

– Att jobba hemifrån är en otrolig fördel för alla som slipper långa pendlingstider, vilket ger mer tid för familj och fritidsintressen.

Även möten via Teams eller Zoom kan ha sina fördelar.

– Där saknas forskning, men mina egna iakttagelser är att digitala möten kan bli mer effektiva eftersom alla inser att alltför många långa möten framför datorn inte fungerar. Den möteskulturen kommer nog åtminstone vissa ta med sig även när vi kan ses öga mot öga igen.

Men det finns också nackdelar med att arbeta hemifrån.

– Det är viktigt att försöka hålla arbetstiderna. När vi i vår forskning mätte stresshormoner kunde vi se att framför allt en del män jobbade längre inpå kvällarna.

Att inte träffa sina kollegor är också jobbigt för vissa. Det gäller inte minst de som lever ensamma och inte har så många vänner.

– Då kan det verkligen vara tärande att jobba hemifrån. I värsta fall kan det resultera i psykisk ohälsa. Det där är en stor utmaning för arbetsgivaren.

Många experter tror att år 2020 kommer att förändra jobblivet i grunden. Redan i dag har vissa arbetsgivare dragit slutsatsen att det inte krävs kontorsplatser till alla anställda eftersom många nu vant sig vid att jobba hemifrån några dagar i veckan.

– Om arbetsgivaren säger upp lokalytor och sparar pengar på att vi jobbar hemma så läggs ju kostnaden på den enskilda medarbetaren. Ska man då ha rätt till ersättning för sin hemarbetsplats? Det är en fråga som behöver redas ut i lagstiftningen.