Antalet arbetslösa fortsatte att minska i maj

I maj minskade antalet arbetslösa till 11 968. Både antalet arbetslösa med ersättning från a-kassan och arbetslösa som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program minskade till 6 473 respektive 5 495. Arbetslösheten minskar även oberoende av arbetslöshetens längd. Antalet som varit arbetslösa längre tid än 12 månader minskade i maj till 4 411, vilket är 121 färre än i april.

Att arbetslösheten under de fem inledande månaderna av 2022 minskat märks även tydligt på den utbetalda ersättningen. Under årets fem första månader har vi betalat ut 594 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning. Det är 38,8 procent mindre än de fem inledande månaderna av 2021.

Ladda ner rapporten