Det är viktigt att de personer som blir arbetslösa får sin ersättning snabbt och med rätt belopp – hela idén med a-kassan är ju att den ska ersätta den lön man inte längre får. Därför har vi på Akademikernas a-kassa som mål att våra arbetslösa medlemmar ska få sin första utbetalning inom 31 dagar från att man blir arbetslös.

Under 2023 hade vi, och andra a-kassor, problem med att hålla korta handläggningstider och därför är det glädjande att vi nu är tillbaka på de servicenivåer som är normala för oss. Här kan du följa a-kassornas handläggningstider.

Anledningen till de långa handläggningstiderna var framför allt införandet av ett nytt handläggningssystem, men också en viss ökning av arbetslösheten.