Arbetslösheten bland akademiker ökar - inte på många år har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen varit så högt. – Den minskning vi brukar se under hösten har inte varit lika stor som tidigare, säger Petter Broman, ansvarig för statistiken på Akademikernas a-kassa.

Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som skriver in sig som arbetslösa* på Arbetsförmedlingen ökar. Precis som tidigare år hade Akademikernas a-kassa flest arbetslösa i juli månad och sedan har antalet minskat något under hösten.

- Det som skiljer sig mot tidigare år är att minskningen under hösten varit betydligt lägre. I november var 9 880 medlemmar inskrivna som heltidsarbetslösa, vilket är vår högsta notering för november månad på många år, säger Petter Broman, ansvarig för statistik på Akademikernas a-kassa.

Arbetslösheten för medlemmar som är öppet arbetslösa följer en tydlig årscykel, med flest arbetslösa kring årsskiftet och under sommaren. Deltidsarbetslösa och de som har en tillfällig timanställning följer inte samma mönster, de har de senaste två åren legat runt 2 800 personer.

- Men under hösten har vi sett en ökning även av antalet deltidsarbetslösa, i november var de 2 874, säger Petter Broman.

Se hela månadsstatiken här


Akademikernas a-kassa november 2019 (november 2018)

Antal medlemmar: 709 644 (703 212)

Antal ersättningstagare: 8 560 (7 842)

Antal programdeltagare: 3 183 (3 221)

Andel ersättningstagare av medlemstal: 1,2 % (1,1%)

Andel programdeltagare av medlemstal: 0,5 % (0,5%)

Utbetald ersättning: 112 miljoner kronor (122 mkr)

*Inskrivna arbetssökande utan arbete som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som själva har angett vilken a-kassa de tillhör.


Kontakt

Alexandra Oljans Ahlin
Kommunikatör
alexandra.oljans.ahlin@akademikernasakassa.se
070-740 46 74

Petter Broman
Statistikansvarig
petter.broman@akademikernasakassa.se
08-566 445 82