Antalet inskrivna arbetslösa ökar

Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som skriver in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökar. Precis som tidigare år har Akademikernas a-kassa under året haft flest arbetslösa i juli månad och sedan har antalet minskat något under hösten. Det som skiljer sig mot tidigare år är att minskningen under hösten har varit betydligt lägre jämfört med tidigare år. I oktober var nästan 10 000 av medlemmarna öppet arbetslösa, vilket är den högsta noteringen för oktober månad på många år.

Personer som är registrerade hos Arbetsförmedlingen som deltidsarbetslösa och/eller med tillfälliga timanställningar följer inte samma tydliga årscykel som de som är arbetssökande helt utan arbete. Under hela 2019 har antalet stadigt legat runt 2 800 personer.

Ladda ner månadsrapporten