Antalet arbetslösa fortsätter på en högre nivå än under årets inledning och hösten 2022. I oktober var antalet arbetslösa 13 267 vilket är 14 procent fler än i oktober 2022 och 16 procent fler än i januari 2023. Mellan september och oktober minskade antalet arbetslösa något och det följer det normala mönstret för hur arbetslösheten utvecklas varje höst.

Sedan augusti 2021 har antalet som varit arbetslösa längre tid än ett år stadigt och långsamt minskat. Antalet långtidsarbetslösa var 5 130 i augusti 2021 och minskade med 28 procent till 3 687 i juli 2023. Sedan juli ser vi återigen en svag ökning vilket indikerar att minskningen nu avslutats och möjligen också att långtidsarbetslösheten kommer att vända upp igen. 

Läs hela månadsstatistiken här.