Vi stödjer Musikhjälpen

Barn är inte till salu

Det är inte tillåtet att köpa eller sälja barn. Trots det säljs fyra barn i minuten i sexhandeln världen över. För barn och föräldrar som lever i fattigdom är ibland det enda sättet att bidra till familjens försörjning att sälja sin kropp. Människohandeln är en av de största organiserade brottsliga verksamheterna i världen och just sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

I Akademikernas a-kassa försäkrar akademiker sina inkomster. Tillsammans är vi 700 000 medlemmar som tar ansvar för oss själva och varandra. Därför är det självklart för oss som organisation att bidra till Musikhjälpen och vi hoppas att inspirera både medlemmar och andra a-kassor.

- Vi har riktigt stora möjligheter att göra skillnad med små medel. Eftersom vi är så många skulle tio kronor från varje medlem samla ihop 7 miljoner kronor, säger Anna Wright, projektledare på Akademikernas a-kassa. Som en grundplåt har vi skänkt 10 000 kronor.

Pengar som Musikhjälpen samlar in kan gå till preventiva arbeten med att utbilda så kallade barnambassadörer som sedan kan sprida kunskap om barns rättigheter vidare till andra barn. Pengarna kan också gå till rehabilitering av barn som lyckats ta sig ur sexhandeln; till kläder och hygienartiklar, eller till en medicinsk undersökning och psykologhjälp.

Musikhjälpen är ett enkelt sätt för medlemmarna i Akademikernas a-kassa att konkret visa sitt engagemang. Inget bidrag är för litet eller för stort. Vi kan alla hjälpa varandra!

Ge ditt bidrag här