Medlem kortare tid än ett år?

Man kan få ersättning från dag 1 som medlem i a-kassan. Men då kan man bara få ersättning grundad på arbetstiden istället för inkomsten.

  • Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 365 kronor om man arbetad heltid det senaste året.
  • Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 183 kronor.
  • Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid.

Första 6 dagarna: 0 kronor (karens)

Dag 1-300: max 365 kronor - om man har arbetat heltid

Anställd - sök ersättning här

Företagare - sök ersättning här