Är du ny medlem i a-kassan?

Man kan få ersättning från dag 1 som medlem i a-kassan. Men då kan man bara få ersättning grundad på arbetstiden istället för inkomsten. 

  • Har man varit med i a-kassan kortare tid än 12 månader kan man få grundersättning på maximalt 510 kronor om man arbetad heltid det senaste året. 
  • Har man till exempel arbetat i genomsnitt 20 timmar får man hälften av det maximala beloppet, det vill säga 255 kronor. 
  • Den genomsnittliga arbetstiden räknas alltid på 12 månader även om man arbetat kortare tid. 

Första 2 dagarna: 0 kronor. 

Dag 1-300: Max 510 kronor - om man har arbetat heltid. Som minst kan man få 255 kronor per dag.

Man måste fortfarande uppfylla villkoren

  1. Vara arbetslös och registrerad på arbetsförmedlingen
  2. Uppfyllt arbetsvillkoret. Ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalendermånad det senaste året. 

Anställd - sök ersättning här

Företagare - sök ersättning här