I januari var 11 447 medlemmar arbetslösa - 135 fler än i december 2022. Att arbetslösheten ökar mellan december och i januari är normalt men trots ökningen är antalet arbetslösa 15 procent lägre jämfört med januari 2022.

Under Covid-pandemin ökade antalet deltagare i program kraftigt med en toppnotering på 6 713 personer i maj 2021. Därefter minskade antalet stadigt till oktober 2022 då 4 988 personer deltog i program, för att från november 2022 öka igen. I januari 2023 deltog 5 192 arbetslösa i program.

Majoriteten av deltagarna i arbetsmarknadspolitiska program har varit arbetslösa längre än ett år. Därför brukar en ökning av antalet programdeltagare hänga samman med att fler är långtidsarbetslösa. Men sedan november 2022 har ökningen av programdeltagarna skett bland de som har varit arbetslösa kortare tid än 12 månader. Antalet långtidsarbetslösa var i januari 3 782 vilket är det lägsta antalet sedan juli 2020.

Från och med 2023 får man vara medlem i a-kassan och har rätt att få ersättning vid arbetslöshet till dess man blir 66 år (tidigare 65 år). I januari var 26 arbetslösa personer äldre än 65 år och av dem fick 7 arbetslöshetsersättning och 19 deltog i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

  Januari 2023 December 2022 Januari 2022
Antal arbetslösa 11 447 11 312 13 401
Arbetslösa med a-kassa 6 255 6 282 7 661
Arbetslösa i program 5 192 5 030 5 740
Antal långtidsarbetslösa 3 782 3 803 4 872
Antal medlemmar 761 187 759 923 754 849
Genomsnittlig dagpenning 1 013 kr 1 018 kr 983 kr

Se hela rapporten här.