Dubbelt så många ersättningsdagar med grundersättning

I april månad 2020 betalade Akademikernas a-kassa ut rekordmånga ersättningsdagar, över 200 000. För de med inkomstbaserad ersättning var det 66 procent fler än i april 2019.

Ännu större ökning var det för de arbetslösa som endast har rätt till grundbelopp där antalet utbetalda dagar var 93 procent fler än under april 2019, 9 092 jämfört med 4 713 ersättningsdagar.

Antalet medlemmar som hade a-kassa var i april 10 000 personer, drygt 30 procent fler än under april 2019. Den stora majoriteten av dem, 9 700 personer, hade inkomstbaserad ersättning. Den största ökningen var dock bland de knappt 500 som hade ersättning med grundbelopp. De var i april mer än 50 procent fler än under samma månad föregående år.

Ladda ner månadsrapporten