Färre arbetslösa i mars

Arbetslösheten i Akademikernas a-kassa minskade för andra månaden i rad och trenden sedan september 2020 fortsätter – ersättningstagarna minskar och deltagarna i program ökar. Antalet medlemmar i Akademikernas a-kassa som är inskriva som arbetslösa på arbetsförmedlingen minskar också och vi ser det som ett tecken på att arbetslösheten kommer att fortsätta minska kommande månader. I mars 2021 var det lika många av våra medlemmar som var inskrivna på Arbetsförmedlingen som heltidsarbetslösa som i mars 2020. De som var inskrivna som deltidsarbetslösa på arbetsförmedlingen eller som hade tillfälliga timanställningar var något fler i mars 2021 än i mars 2020.

Antalet som varit arbetslösa mer än ett år fortsatte att öka i mars och har därmed ökat kontinuerligt sedan november 2019. Sedan september 2020 har arbetslöshet kortare än ett halvår minskat och i mars 2020 minskade även antalet som varit arbetslösa längre än ett halvår men kortare tid än ett år.

Ladda ner månadsrapporten